Ledige boliger og hytter i og utenfor Marka

 

Det er viktig for Løvenskiold-Vækerø å bevare den unike bygningsmassen som finnes i og rundt marka. Den forteller en viktig del av historien, og er verdifull kulturhistorie som vi ønsker å ta vare på.

Vårt mål er at bygningene skal beholdes mest mulig intakte, opprinnelige og velholdte.

Vi leier ut ca. 200 hytter og koier til fritidsformål. Ca. 200 hus og leiligheter leies ut til boliger. Av disse er 25 tradisjonelle markaplasser. De fleste bygningene er bygget mellom 1800-tallet og ca. 1950. Flere av plassene i marka har imidlertid røtter helt tilbake til innvandringen fra Finland på 1600-tallet.

Den gamle bygningsmassen trenger mye vedlikehold. Vi legger vekt på at vedlikeholdet skal ivareta gammel stil og byggeskikk, og vi ønsker å bevare miljøet rundt plassene best mulig. 

 

Oversikt over ledige utleieboliger og fritidsboliger 

Idyllisk skogshytte ved Krokskogen i Nordmarka. Leies på åremål. 

Gråseterhytta ligger fint til i skogsterreng nært Søndre Heggelivann, og er et utmerket utgangspunkt for fotturer og sykkelturer i marka. Det er umiddelbar nærhet til preparerte skiløyper vinterstid, og gode muligheter for jakt og fiske. Det er skogsvei helt frem til hytta på sommerstid…

Se link

Fagerlihytta ved Auretjernet, sør for Katnosa, i fantastisk turområde. Åremål.

Fagerlihytta ligger avskjermet og idyllisk til i skogsterreng med fint utsyn mot Auretjernet, ca. 800 meter sør for vannet Katnosa. Det er opparbeidet løypenett, turstier og sykkelveier i nærområdet. Kort vei til både bade- og fiskemuligheter. Fagerlihytta ligger ca. 30 minutters kjøring…

Se link