Velkommen til Løvenskiold-Vækerø leietakerregister

Alle som ønsker å leie helårsbolig eller fritidsbolig hos Løvenskiold-Vækerø må registrere seg i vårt leietakerregister. Registret gir deg mulighet til å være blant de første som får tilbud om leie av boliger eller fritidsboliger som du er interessert i. Samtidig gir registret oss mulighet til bedre kontakt med leietakere og sikre at utleieobjektet passer til leietakeren. Opplysningene vil kun bli benyttet i forbindelse med utleie hos Løvenskiold-Vækerø.

Du kan registrere interessen for spesielle leieobjekter eller legge deg inn i registret for å få tilbud senere. Hvis du har registrert dine personopplysninger for mindre enn 12 måneder siden trenger du ikke å fylle dem ut på nytt.

NB: Du må alltid oppgi navn og e-post for at vi skal kunne registrere henvendelsen din.

Navn og e-post

Fornavn og etternavn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Objekt/registrering

Hvilket objekt ønsker du å leie?

Beskriv kort hvorfor du er interessert i leieobjektet

Jeg ønsker å registrere meg i leietakerregisteret for fremtidige objekter

Jeg har registrert meg for mindre enn et år siden

Leietakerregistrering

Postadresse

Postnummer

Sted

Telefon

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Har leid hos Løvenskiold-Vækerø før?
JaNei

Hvis ja, hvor og når

Hvor mange personer i husstanden?

Alder på de voksne

Antall hjemmeboende barn

Barnas alder

Arbeidsgiver Arbeidssted

Er du …
PensjonistIkke yrkesaktivYrkesaktiv

Evt. yrke:

Disponerer du …
Bil MotorsykkelDisponerer ikke kjøretøyAnnet kjøretøy

Har du egen fritidsbolig eller fast tilgang til fritidsbolig? JaNei

Leie hos Løvenskiold-Vækerø

Helårsbolig

Er du interessert i å leie helårsbolig hos Løvenskiold-Vækerø? JaNei

Ønsket antall soverom

Maks leiepris pr. mnd.

Hvor er du interessert i å leie?

I Marka
Ingen krav til beliggenhet
Sørkedalen / Krokskogen
Sentralt i Marka (Sandungen / Hakkloa)
Maridalen
Østre del av Marka (Trehørningen / Hakadals Verk / Stryken)

Utenfor Marka
Ingen krav til beliggenhet
Lommedalen / Bærums Verk
Fossum
Sørkedalen
Maridalen
Hakadals Verk

Fritidsbolig

Er du interessert i å leie fritidsbolig hos Løvenskiold-Vækerø? JaNei

Ønsket antall soverom

Maks leiepris pr. mnd.

I Marka
Ingen krav til beliggenhet
Sørkedalen / Krokskogen
Sentralt i Marka (Sandungen / Hakkloa)
Maridalen
Østre del av Marka (Trehørningen / Hakadals Verk / Stryken)

Innlagt strøm og vann? JaNei
Viktig med veiadkomst hele året? JaNei
Ønsker nærhet til vann? JaNei

Leieforhold

Løvenskiold-Vækerøs leiekontrakter er for tre år.
Ønsker du å leie flere perioder, hvis mulig? JaNei

Interesser SmåviltjaktFiske

De fleste av Løvenskiold-Vækerøs helårsboliger og fritidsboliger ligger i og rundt Nordmarka.

Hva er ditt forhold til Oslo-Marka i dag?

Hvorfor er du interessert i å leie hos Løvenskiold-Vækerø?

Takk for at du registrerer deg i Løvenskiold-Vækerøs utleieregister. Når du sender inn registreringen vil du motta en kvittering. Saksbehandlingen tar noe tid, men du vil høre fra Løvenskiold-Vækerø innen fire uker.

Personvernerklæring *
For å kunne sende inn skjema så må du godkjenne Løvenskiolds personvernerklæring som du kan lese ved å trykke her.
Jeg godkjenner personvernerklæringen