Veien over Storflåtan bro blir stengt fra 6. oktober for all trafikk. Vei på nordsiden av bro graves opp for å utføre nødvendige  støpearbeider.
Det må påregnes at veien er stengt frem til 16. oktober. Folk til fots kan gå over dammen.

Omkjøring er skiltet.